Vergoedingen

Uren:

Ergotherapie is een verstrekking in het basispakket. Er wordt 10 uur ergotherapie vergoed per kind per jaar. De uren van intake en eventueel aanvullend onderzoek gaan van deze 10 uur af. Er zijn verscheidene ziektekostenverzekeraars die in hun aanvullende polis extra uren voor kinderen vergoeden. Wij adviseren u voor de vergoeding van ergotherapie bij kinderen uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen.

Tarieven:

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten voor 2023. Dit betekent dat wij onze behandelingen rechtstreeks bij hen declareren en dat u geen nota ontvangt.
Ons eigen tarief voor kinderergotherapie voor 2023 bedraagt € 22,00 per kwartier verleende zorg.
Voor een consult op locatie geldt een aan huistoeslag. Deze bedraagt € 30,45 per consult.

Let op:

Een gemaakte afspraak, die niet 24 uur van te voren is afgezegd, brengen wij voor € 40,00 bij u rechtstreeks in rekening. Deze nota wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Passend onderwijs:

Voor kinderen die een combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg nodig hebben verandert er de komende tijd veel. Dat komt door de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, de nieuwe Jeugdwet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. Een handige factsheet geeft u inzicht in de huidige situatie van ondersteuning en zorg in het onderwijs en in de situatie na de invoering van passend onderwijs en de decentralisaties van de jeugdhulp en de AWBZ.

Huidige situatie

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen in de huidige situatie naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of regulier onderwijs volgen met leerlinggebonden financiering (lgf of ‘rugzakje’). Dit gaat via een indicatie van de Commissie voor de Indicatiestelling (CVI) voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Via een AWBZ-indicatie kunnen kinderen bovendien extra begeleiding (BG-individueel), persoonlijke verzorging (PV) of verpleging (VP) krijgen tijdens onderwijsuren op school. Deze extra ondersteuning komt bovenop wat een school zelf redelijkerwijs kan bieden.

Wat is er veranderd?

Met de invoering van passend onderwijs verdwijnt de CVI-indicatiestelling. Ook de decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Jeugdwet hebben gevolgen voor de extra ondersteuning en zorg die kinderen tijdens onderwijs kunnen krijgen. In de factsheet worden de veranderingen voor ondersteuning en zorg tijdens onderwijsuren op een rij gezet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ondersteuning en zorg vanuit onderwijsbekostiging en vanuit zorgbekostiging.