Vergoedingen

Uren:

Ergotherapie is een verstrekking in het basispakket. Er wordt 10 uur ergotherapie vergoed per kind per jaar. De uren van intake en eventueel aanvullend onderzoek gaan van deze 10 uur af. Er zijn verscheidene ziektekostenverzekeraars die in hun aanvullende polis extra uren voor kinderen vergoeden. Wij adviseren u voor de vergoeding van ergotherapie bij kinderen uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen.

Tarieven:

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten voor 2023. Dit betekent dat wij onze behandelingen rechtstreeks bij hen declareren en dat u geen nota ontvangt.
Ons eigen tarief voor kinderergotherapie voor 2023 bedraagt € 22,00 per kwartier verleende zorg.
Voor een consult op locatie geldt een aan huistoeslag. Deze bedraagt € 30,45 per consult.

Let op:

Een gemaakte afspraak, die niet 24 uur van te voren is afgezegd, brengen wij voor € 40,00 bij u rechtstreeks in rekening. Deze nota wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.