Patricia Kannegieter, ergotherapeut en praktijkhouder

Na de opleiding ergotherapie ben ik mij direct gaan specialiseren in het werken met kinderen. 5 jaar heb ik gewerkt in de kinderrevalidatie en 3 jaar in een kinderdagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen. Als tussenstap heb ik 6 jaar in een bloemenwinkel gewerkt om vervolgens weer met veel plezier terug te keren naar de ergotherapie in de kinderrevalidatie. Vanaf 1998 ben ik werkzaam in de vrijgevestigde kinderergotherapiepraktijk. De eerste 3 jaar bij Ergotherapie Kinderen Amersfoort en vanaf 2001 heb ik mijn eigen kinderergotherapiepraktijk. Op 3 augustus 2017 heb ik het diploma Post-HBO opleiding kinderergotherapeut ontvangen.

Omdat ik het leuk en zinvol vind, ook een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ergotherapie voor kinderen in Nederland, ben ik langdurig actief geweest binnen verschillende werkgroepen van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Daarnaast ben ik één van de drie grondleggers van Ketp Nederland, het kwaliteitsnetwerk van kinderergotherapiepraktijken in Nederland.

Op 1 mei 2014 ben ik geaudit door Healthcare Auditing en is vastgesteld dat ik voldoe aan de criteria van de KETP Nederland audit, die in afstemming met Ergotherapie Nederland zijn vastgesteld. Het betreft mijn algemene kwaliteit, beroepsinhoudelijke kwaliteit, organisatorische kwaliteit en het methodisch handelen.

Op 8 november 2018 heb ik de Astrid Kinébanian Prijs 2018 in ontvangst mogen nemen. Deze prijs heb ik gekregen voor mijn bijdrage aan de kinderergotherapie in Nederland gedurende langere tijd. Ik ben zeer vereerd met het juryrapport!

Telefoon: 035-2080843
E-mail: patricia@ergokids.nl

Marlou Zandbergen, ergotherapeut

Eind januari 2015 heb ik de opleiding ergotherapie afgerond. Binnen deze opleiding heb ik mij gespecialiseerd in de doelgroep kinderen, door de minor kinderen te volgen. Zo heb ik mijn kennis op het gebied van de ontwikkeling en behandeling van kinderen opgedaan. Hierna heb ik tweemaal twintig weken stage gelopen: eerst in de kinderergotherapie bij revalidatiecentrum de Trappenberg en vervolgens bij kinderergotherapie praktijk Ergokids.

Vanaf februari 2015 ben ik dan ook werkzaam als ergotherapeut bij Ergokids. Hier heb ik heb ik al veel ervaring opgedaan ten aanzien van de schrijfvraagstellingen, hulpvragen op het gebied van fijne motoriek en concentratie- of aandachtsproblematiek.

Daarnaast heb ik in september 2015 de cursus ‘Sensorische Informatieverwerking bij een kind’ met succes afgerond bij cursuscentrum Anders Kijken naar Kinderen in Leiden.

Ik kijk er naar uit om mij verder te ontwikkelen in dit beroep in samenwerking met de andere ergotherapeuten bij Ergokids, de ouders, de leerkrachten en uiteraard met de kinderen zelf!

Telefoon: 06-46385094
E-mail: marlou@ergokids.nl

Lianne van de Beek, ergotherapeut

In juni 2016 heb ik de opleiding ergotherapie afgerond. Tijdens de opleiding heb ik mij zo veel mogelijk gespecialiseerd in de doelgroep kinderen. Dit heb ik gedaan door vijf maanden stage te lopen bij Revalidatiecentrum de Trappenberg, de minor Kinderen te volgen en mijn afstudeerproject op schrijven en kinderen te richten.

In maart 2017 heb ik de Post- HBO ‘Sensorische Informatieverwerking bij een kind’, bij Anders Kijken naar Kinderen in Leiden, afgerond.

Vlak na mijn afstuderen heb ik werkervaring opgedaan bij Ergokids. Tijdens deze werkervarings-periode, heb ik nog meer kennis opgedaan over de ontwikkeling, hulpvragen en behandeling van kinderen. Met veel plezier werk ik nu bij Ergokids en ik ben enthousiast om mij steeds verder te ontwikkelen in het behandelen van kinderen en het coachen van en samenwerken met ouders en leerkrachten!

Telefoon: 06-150 258 92
E-mail: lianne@ergokids.nl

Bas van den Hoven, ergotherapeut

Vanaf september 2017 werk ik als ergotherapeut bij Ergokids in Bussum. Bij Ergokids kan ik mijn kwaliteiten inzetten om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en ouders van advies te voorzien bij veel verschillende hulpvragen.

In de zomer van 2015 heb ik aan de Hogeschool van Amsterdam mijn diploma ergotherapie behaald. Tijdens de opleiding wist ik al zeker dat ik met kinderen wilde werken. Daarom heb ik mij met de minor ‘Kind en Omgeving’ aan de HAN en mijn stage bij Revalidatiecentrum De Trappenberg gespecialiseerd in het behandelen van kinderen.

Na het afronden van mijn opleiding heb ik 2 jaar werkervaring opgedaan bij peuters, kinderen en jongeren met meervoudige problematiek bij Revalidatiecentrum Vogellanden in Zwolle en De Hoogstraat in Utrecht.

Momenteel volg ik de Post-HBO opleiding ‘Sensorische Informatieverwerking bij kinderen’ van EstaSI trainingen in Ermelo. Hier leer ik de (anders verlopende) prikkelverwerking bij kinderen te begrijpen en krijg ik handvatten om er mee aan de slag te gaan.

Ik vind het geweldig om mijzelf met mijn collega’s verder te ontwikkelen in het beroep en samen te werken met kinderen, ouders, leerkrachten en andere professionals.

Telefoon: 06-113 655 85
E-mail: bas@ergokids.nl

Foto van Patricia KannegieterPatricia Kannegieter
Foto van Marlou ZandbergenMarlou Zandbergen
Foto van Lianne van de BeekLianne van de Beek
Foto van Bas van den HovenBas van den Hoven