Patricia Kannegieter, kinderergotherapeut en praktijkhouder

Na de opleiding ergotherapie ben ik mij direct gaan specialiseren in het werken met kinderen. 5 jaar heb ik gewerkt in de kinderrevalidatie en 3 jaar in een kinderdagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen. Als tussenstap heb ik 6 jaar in een bloemenwinkel gewerkt om vervolgens weer met veel plezier terug te keren naar de ergotherapie in de kinderrevalidatie. Vanaf 1998 ben ik werkzaam in de vrijgevestigde kinderergotherapiepraktijk. De eerste 3 jaar bij Ergotherapie Kinderen Amersfoort en vanaf 2001 heb ik mijn eigen kinderergotherapiepraktijk. Op 3 augustus 2017 heb ik het diploma Post-HBO opleiding kinderergotherapeut ontvangen. De relevante kindercursussen heb ik gevolgd.

Omdat ik het leuk en zinvol vind, ook een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ergotherapie voor kinderen in Nederland, ben ik langdurig actief geweest binnen verschillende werkgroepen van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Daarnaast ben ik één van de drie grondleggers van KETp Nederland, het kwaliteitsnetwerk van kinderergotherapiepraktijken in Nederland.

Op 1 mei 2014 ben ik geaudit door Healthcare Auditing en is vastgesteld dat ik voldoe aan de criteria van de KETp Nederland audit, die in afstemming met Ergotherapie Nederland zijn vastgesteld. Het betreft mijn algemene kwaliteit, beroepsinhoudelijke kwaliteit, organisatorische kwaliteit en het methodisch handelen.

Op 8 november 2018 heb ik de Astrid Kinébanian Prijs 2018 in ontvangst mogen nemen. Deze prijs heb ik gekregen voor mijn bijdrage aan de kinderergotherapie in Nederland gedurende langere tijd. Ik ben zeer vereerd met het juryrapport!

Telefoon: 035-2080843
E-mail: patricia@ergokids.nl

Marlou Zandbergen, ergotherapeut

In Januari 2015 heb ik de opleiding Ergotherapie afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam en heb ik mij direct gespecialiseerd in kinderen. Ik heb daarom de minor ‘Kinderen’ gedaan en mijn kinderstages in Revalidatiecentrum de Trappenberg en bij Ergokids gelopen.
Sinds februari 2015 ben ik met veel plezier werkzaam bij Ergokids. In september 2015 heb ik de Post-HBO ‘Sensorische Informatieverwerking’ afgerond bij Anders Kijken naar Kinderen in Leiden. Deze opleiding heeft mij veel handvatten gegeven in het begrijpen en behandelen van hulpvragen omtrent prikkelverwerking bij kinderen. Daarnaast ben ik geschoold in de ‘Cognitive Orientation to Daily Occupation Performance’ (CO-OP) benaderingswijze. Deze manier van benaderen zet het kind in zijn kracht en versterkt zelfvertrouwen door het nemen van regie tijdens het handelen. Dit pas ik dagelijks toe bij kinderen met diverse leeftijden en hulpvragen en geef ik ouders handvatten om dit ook zelf te kunnen toepassen in de thuissituatie.

Ik maak onderdeel uit van de commissie Kinderergotherapie Praktijken Nederland (KETp) om zo binnen de ontwikkeling van het beroep Ergotherapie mijn bijdrage te kunnen leveren.

Met veel plezier blijf ik mij bij Ergokids steeds verder ontwikkelen in het werken met de kinderen, en het coachen van en samenwerken met ouders, leerkrachten en andere professionals!

Telefoon: 06-46385094
E-mail: marlou@ergokids.nl

Lianne van de Beek, ergotherapeut

Vanaf september 2016 ben ik werkzaam bij Ergokids. Nadat ik de opleiding in juni 2016 heb afgerond, heb ik eerst werkervaring opgedaan en vanaf december ben ik gestart met het zelfstandig behandelen van kinderen. Dat doe ik nog steeds met veelplezier!  

In maart 2017 heb ik de Post- HBO ‘Sensorische Informatieverwerking bij een kind’, bij Anders Kijken naar Kinderen in Leiden, afgerond. Ook ben ik geschoold in de ‘Cognitive Orientation to daily Ocupational Performance’ (CO-OP) benaderingswijze. Deze benaderingswijze pas ik dagelijks toe tijden het werken met kinderen van verschillende leeftijden. Om mij verder te specialiseren in Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heb ik de basiscursus ‘Geef me de 5’ gevolgd. De kennis, tips en tools die ik daar heb opgedaan zijn een verrijking voor mijn werk met de kinderen en hun ouders.

Met veel plezier werk ik bij Ergokids en ik blijf mij steeds verder ontwikkelen in het behandelen van kinderen en het coachen van en samenwerken met ouders en leerkrachten!

Telefoon: 06-150 258 92
E-mail: lianne@ergokids.nl

Bas van den Hoven, ergotherapeut

Sinds 2017 werk ik als ergotherapeut bij Ergokids in Bussum. Bij Ergokids kan ik mijn kwaliteiten inzetten om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en ouders van advies te voorzien bij veel verschillende hulpvragen.

In de zomer van 2015 heb ik aan de Hogeschool van Amsterdam mijn diploma ergotherapie behaald. Tijdens de opleiding wist ik al zeker dat ik met kinderen wilde werken. Daarom heb ik mij met de minor ‘Kind en Omgeving’ aan de HAN gespecialiseerd in het behandelen van kinderen. Na mijn opleiding heb ik 2 jaar gewerkt met kinderen bij Revalidatiecentrum de Vogellanden in Zwolle en Revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht. 

IN 2018 ik de Post-HBO opleiding ‘Sensorische Informatieverwerking bij kinderen’ afgerond. Hier heb ik geleerd om de (anders verlopende) prikkelverwerking bij kinderen te begrijpen en heb ik handvatten gekregen om er mee aan de slag te gaan. Ook heb ik de opleiding ‘CO-OP Approach’ in 2019 afgerond. Deze opleiding heeft mij geleerd hoe ik op gestructureerde wijze kinderen kan coachen om regie te nemen over het eigen handelen. 

Naast mijn werk bij Ergokids werk ik 2 dagen in de week bij Merem medische revalidatie met peuters, kinderen en jongeren met meervoudige problematiek. Buiten het werk om maak ik deel uit van het bestuur van de Nederlandse Stichting voor Sensorische informatieverwerking en ben ik lid van het Alumninetwerk Actus van de Hogeschool van Amsterdam.

Ik vind het geweldig om mijzelf met mijn collega’s verder te ontwikkelen in het beroep en samen te werken met kinderen, ouders, leerkrachten en andere professionals.

Telefoon: 06-113 655 85
E-mail: bas@ergokids.nl

Daphne Beemsterboer, ergotherapeut

Eind januari 2020 rondde ik de opleiding ergotherapie af. Tijdens mijn opleiding heb ik verschillende projecten gedaan om mij verder te verdiepen in het behandelen van kinderen. Ik heb tijdens mijn opleiding ook twee kinderergotherapie stages gelopen, bij Kinderergotherapie Utrecht en bij het revalidatieteam van Reade op Drostenburg, een school voor speciaal onderwijs. Buiten de opleiding om, heb ik mij verder verdiept in het werken met kinderen door (dans)les te geven aan kinderen bij Winterguard the Pride en in mijn rol als Recreatieleider bij Stichting Wielewaal. Bij the Pride heb ik ook mijn ervaring in het werken met middelbare scholieren opgedaan.

Ik ben native speaker Engels en Nederlands.

Vanaf februari 2020 werk ik bij Ergokids. In de tijd dat ik nu bij Ergokids werk heb ik de volgende cursusdagen gevolgd: ‘Sensory Profile’ en ‘Werken met aandacht’ bij Anders kijken naar kinderen. Ik kijk er naar uit om mij verder ontwikkelen en te gaan samenwerken met kinderen, ouders en leerkrachten!

Telefoon: 06-154 549 38
E-mail: daphne@ergokids.nl

Foto van Patricia KannegieterPatricia Kannegieter
Foto van Marlou ZandbergenMarlou Zandbergen
Foto van Lianne van de BeekLianne van de Beek
Foto van Bas van den HovenBas van den Hoven
Foto van Daphne BeemsterboerDaphne Beemsterboer