Werkwijze

Na uw telefonische- of email aanmelding maken we met u een afspraak. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts of specialist, of u komt via directe toegang, DTE. Ook moeten wij bij het begin van de behandelingen de identiteit van uw zoon of dochter controleren aan de hand van een getoond identiteitsbewijs. Dit is nodig in verband met de wet BSN nummer in de zorg.

Tijdens uw eerste bezoek zal een intakegesprek plaatsvinden. Aan de hand van de problemen in het dagelijks handelen die u beschrijft, zal samen met u en uw kind bepaald worden, wat voor u beide belangrijk is en of nader onderzoek noodzakelijk is. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van foto-interview, jeugdvragenlijst of een gesprek met u. Ook kan u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen op het gebied van zintuiglijke prikkelverwerking of zelfredzaamheid. Bij problemen in de schoolse vaardigheden krijgt u een vragenlijst voor de leerkracht. De antwoorden hierop zijn voor ons belangrijk om zo direct mogelijk op uw vraag aan te sluiten.

Na intakegesprek, observatie en eventueel aanvullend onderzoek, ontvangt u een verslag met ons voorstel voor behandelmogelijkheden. Dit bespreken wij met u. Daarbij is het mogelijk aan te geven wat wij voor u kunnen betekenen en hoe lang de ergotherapie ongeveer nodig zal zijn.

Ouders zijn meestal bij de behandelingen aanwezig. Zo kunt u de aangeboden behandelstrategieƫn ook thuis toepassen. Het geeft u daarnaast de mogelijkheid altijd in te brengen wat voor u op dat moment belangrijk is of uw vragen te stellen.

Te allen tijde is bijstelling van de behandeldoelen of evaluatie mogelijk.
Adviezen voor de thuis- of schoolsituatie maken altijd deel uit van de ergotherapie.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een eindverslag voor uzelf en de leerkracht. U kunt dan bepalen of u dit verslag aan de leerkracht overhandigt. Eventuele andere betrokken disciplines ontvangen een verslag, wanneer u dat wilt.
Na afloop van de begeleiding vragen we u mee te werken aan een online klantentevredenheidsonderzoek, waarmee wij onze zorg waar nodig kunnen verbeteren.