Voor ouders:

Uw vraag is het uitgangspunt van de ergotherapie, Samen zoeken we naar oplossingen die passen bij het kind/gezin. de leerling, het schoolsysteem en de klas. Aan het begin bespreken we welke problemen u en uw kind tegenkomen en hoe belangrijk deze voor u zijn.

Observatie en/of test kan duidelijk maken wat de oorzaak van het handelingsprobleem is, zodat samen met u doelstellingen vastgesteld kunnen worden. Hierna volgt een periode van training en begeleiding. Instructie en advisering voor ouder(s), leerkracht en andere betrokkenen maken een belangrijk deel uit van de therapie.

Voor scholen:

Screening / training van kinderen op school gericht op (voorbereidend) schrijven, werken met aandacht, organisatievaardigheden, zelfredzaamheid en spel.

Samenwerking met de leerkracht / het leerkrachtenteam staat centraal. Wij geven advies, training en coaching van leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en management op het gebied van schrijfonderwijs, schoolinrichting, werken met aandacht, hoe te werken met tablets en chromebooks, (buiten ) spelen en sensorische informatieverwerking.