Voorzieningen

Wij kunnen u ondersteunen bij de keuze van persoonsgebonden hulpmiddelen voor uw kind. In de praktijk wordt bekeken welk hulpmiddel uw kind nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zowel thuis als op school.

Er wordt, indien nodig, een afspraak met de leverancier gemaakt, zodat een en ander uitgeprobeerd kan worden. Aanvraag tot verstrekking wordt conform de wetgeving gedaan bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. Daarbij zal zo mogelijk samen gewerkt worden met de ergotherapeut van de gemeente.

Maatwerk in voorzieningenMaatwerk in voorzieningen