CO-OP Vakantieclub

Voor wie?

De CO-OP Vakantieclub is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het maken van een plan bij (motorische) activiteiten, zelfredzaamheid, spel, of schooltaken.
Het motorisch uitvoeren van de activiteit kan lastig zijn of misschien juist de planning en organisatie. Ook het bijstellen van je plan, wanneer iets niet lukt, kan een uitdaging zijn.
Al deze onderdelen leren de kinderen tijdens de CO-OP vakantieclub bij eigen gekozen activiteiten. Dat kan van alles zijn! Denk aan skeeleren, fietsen, touwtje springen, maar ook handelingen als veters strikken, knutselen of pannenkoeken bakken.

Hoe ziet de CO-OP Vakantieclub er uit

De CO-OP vakantieclub is is in week 1, 5 of 6 van de zomervakantie, waarin kinderen 5 dagen achter elkaar aan de eigen gekozen doel(en) kunnen werken in kleine groepen van 5 kinderen met 1 therapeut. Hierdoor leren kinderen van elkaar en ook om samen te werken. De kinderen krijgen tips mee om thuis verder aan de slag te kunnen. Het dagprogramma zal verschillende onderdelen bevatten, waaronder educatie, werken aan de eigen doel(en) en vrij ontwikkelingsgericht spel.

De kinderen worden gecoacht volgens de principes van CO-OP (Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance, een ergotherapeutische benaderingswijze). Hierdoor leren ze om een doel te stellen, een plan te maken en uitvoeren, en dit weer bij te stellen als dat nodig is. Komen ze een probleem tegen? Dan leren ze om zelf oplossingen te verzinnen!

Door wie?

Ergotherapeuten van Ergokids, die geschoold zijn in de CO-OP methode. Tijdens de Summer School week zullen er meestal meerdere ergotherapeuten betrokken zijn. Er kan extra ondersteuning zijn van een ergotherapeut in opleiding.
In samenwerking met:
Ouders/verzorgers
Leerkrachten/IB’ers
Andere disciplines zoals: fysiotherapie, psycholoog, orthopedagoog

Financiering:

De CO-OP Summer School wordt door ouders zelf gefinancierd. De eventuele voor- en nazorg trajecten kunnen vanuit de zorgverzekering vergoed worden.