Beter bij de les

Voor wie?

Beter bij de les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool vaak moeite hebben met de aandacht en concentratie, het werkgeheugen, plannen en controleren. Dat worden ook wel ‘executieve functies’ genoemd, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een belangrijke rol bij het leren. Met de training van Beter bij de les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt geleerd om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en het reflecteren op eigen gedrag, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen. Beter bij de Les is een bewezen effectieve methode en sluit goed aan bij de ergotherapeutische benaderingswijze CO-OP.

Hoe ziet een Beter bij de les traject er uit?

Vier keer in de week oefent het kind buiten de klas 45 minuten tot 1 uur met één van onze Beter bij de les trainers gedurende 6 weken. Dit zijn in totaal 25 individuele sessies. Daarnaast zijn er 3 sessies met ouder(s), waarbij tijdens de eerste sessie ook leerkracht(en) en intern begeleider aanwezig zijn. Zo nodig en in overleg zal ook de Beter bij de les coach aanwezig zijn. Dit is de jeugdpsycholoog, die de leerling testte of de diagnose gesteld heeft. Tijdens het traject kan de coach ook benaderd worden door de trainer voor overleg of advies. De Beter bij de les trainer heeft elke dag even contact met de leerkracht om hetgeen het kind geleerd heeft over te dragen naar de klas.

Door wie?

Alle ergotherapeuten van Ergokids zijn Beter bij de les trainer. Meestal werken we met 2 ergotherapeuten op 1 Beter bij de les traject.
In samenwerking met:
IB en leerkrachten van de school van de leerling.
Een beter bij de les coach. Hiervoor werken wij samen met Praktijk & Co, jeugdpschologen en Nathalie van Kordelaar, orthopedagoog gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid.
Unita, samenwerkingsverband voor passend onderwijs

Financiering:

Meestal vindt de financiering plaats door Unita na goedkeuring op de aangeleverde offerte.
Financiering door ouders zelf is ook mogelijk.