Algemeen

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie (het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven) gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn.*

Kinderen

Ergotherapie voor kinderen wanneer uw kind moeite heeft mee te doen met dagelijkse handelingen thuis als:
Aan- en uitkleden, hanteren van bestek, veters strikken, rugzak inpakken
Zelf spelen, een gezelschapsspel meespelen, sporten
Het organiseren van een taakje of huiswerk, knutselen

Ergotherapie voor kinderen wanneer uw kind moeite heeft mee te doen met dagelijkse handelingen op school als:
Schrijven,  knippen/plakken, tekenen, computer bedienen
Op zijn stoel blijven zitten, een taakje starten en afmaken, concentreren.
Spelen in de klas en op het schoolplein, aan/uitkleden bij gym, klein hapje eten

Voorbeelden wat ergotherapie kan betekenen kunt u ook lezen in ervaringen van andere ouders met onze praktijk.

Beter bij de les

Alle ergotherapeuten van Ergokids hebben de scholing Beter bij de les gevolgd en zijn tevens Beter bij de les trainer! Beter bij de les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool vaak moeite hebben met de aandacht en concentratie, het werkgeheugen, plannen en controleren. Met de training van Beter bij de les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt geleerd om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen.

Ready,Set,Groep3! 

In een aantal vakantieperioden bieden wij ontwikkelingsgerichte activiteiten voor groepjes kinderen, zodat zij ook met elkaar en van elkaar kunnen leren. In week 6 van de zomervakantie starten we wederom met Ready, Set, Groep 3! De inhoud is er op gericht om de stap van groep 2 naar groep 3 makkelijker te maken op het gebied van startend schrijven, zit- en luisterhouding en planmatig handelen.

 

* M. van Hartingsveldt, I. Logister-Proost, A. Kinébanian Beroepsprofiel Ergotherapeut. Utrecht, Ergotherapie Nederland 2010

 

SpelSpel
ZelfredzaamheidZelfredzaamheid
SchooltakenSchooltaken