Algemeen

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie (het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven) gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn.*

Ergotherapie voor kinderen wanneer uw kind moeite heeft mee te doen met dagelijkse handelingen thuis als:
Aan- en uitkleden, hanteren van bestek, veters strikken, rugzak inpakken
Zelf spelen, een gezelschapsspel meespelen. sporten
Het organiseren van een taakje of huiswerk, knutselen

Voorbeelden wat ergotherapie kan betekenen voor de thuissituatie kunt u ook lezen in ervaringen van andere ouders met onze praktijk.

Ergotherapie voor kinderen wanneer uw kind moeite heeft mee te doen met dagelijkse handelingen op school als:
Schrijven,  knippen / plakken, tekenen, computer bedienen
Op zijn stoel blijven zitten, een taakje starten en afmaken,concentreren
Spelen in de klas en op het schoolplein, aan/uitkleden bij gym, klein hapje eten

Ervaringen van kinderen, ouders, leerkrachten en intern begeleiders uit onze praktijk kunt u zien in onderstaand filmpje.

* M. van Hartingsveldt, I. Logister-Proost, A. Kinébanian Beroepsprofiel Ergotherapeut. Utrecht, Ergotherapie Nederland 2010

 

SpelSpel
ZelfredzaamheidZelfredzaamheid
SchooltakenSchooltaken