Ergotherapie Praktijk Kinderen spacer.png, 0 kBspacer.png, 0 kBspacer.png, 0 kB
 
Menu
Welkom
Wie
Wat
Waar
Hoe
Vergoedingen
Ervaringen
FAQ
Contact
Links

Sensorische Integratie

Deze informatie is bedoeld voor ouders/leerkrachten van kinderen met mogelijke sensorische integratieproblemen. 

Welke Kinderen?

De problemen zijn vaak verwarrend. De kinderen zijn wisselvallig in hun gedrag, hebben moeite met aandacht/concentratie en kunnen niet stil zitten. Ze vertonen problemen, als onhandigheid, veel vallen, slechte coördinatie, slecht evenwicht, moeite met aankleden en slordig eten.

Hoewel ze goed kunnen zien en horen, draaien ze toch letters om. Ze hebben moeite vormen en woorden te onderscheiden, of praten slechter dan andere kinderen van hun leeftijd.

Wat is Sensorische Integratie?

Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen op de juiste manier verwerkt worden door het zenuwstelsel. Dit verwerkingsproces wordt Sensorische Integratie genoemd.

Sensorische Integratie is het vermogen om informatie via de zintuigen op te nemen, te selecteren en aan elkaar te koppelen. Deze informatie komt uit ons eigen lichaam en uit dae omgeving. Door onze ogen, oren, evenwichtsorgaan, spier- en gewrichtsgevoel, reuk, smaak en tast worden prikkels ontvangen en verder verwerkt in ons centraal zenuwstelsel. Dit gebeurt bij ieder mens de hele dag door, zodat we geïnformeerd blijven en in staat zijn op een goede manier te reageren.

De Sensorische Integratie vormt de basis van de motoriek, het leervermogen en het sociaal emotioneel functioneren.

Informatie zintuigen <--------> Wordt verwerkt <--------> Geeft reactie 
                                 Input                              Output

Wij, als volwassenen, maken dagelijks gebruik van onze sensorische integratie. Als iemand een appel eet, herkent u het geluid van het afbijten en de geur. U weet hoe een appel smaakt en hoe groot en zwaar die ongeveer is. U kunt op de tast een fietssleuteltje tussen de andere spullen in uw jaszak vinden.

U heeft door het ervaren via de zintuigen, allerlei informatie leren verwerken, waarop u automatisch kunt terugvallen, als er zich een nieuwe situatie voordoet.

Therapie

Kinderen met sensorische integratieproblemen kunnen niet vertrouwen op de informatie van uit de zintuigen, hoewel de zintuigen zelf in tact zijn.

De activiteiten zijn weinig doelmatig, omdat het ontvangen van informatie en de verwerkingsprocessen niet goed verlopen. Ze kunnen daardoor vaak een activiteit niet blijven volgen en/of volbrengen, omdat veel dingen hun verwarren, afleiden, te erg opwinden of van hun stuk brengen.
Kinderen met Sensorische Integratieproblemen hebben veelal een veranderlijke alertheid. Onder alertheid verstaan we de mate van oplettendheid. Doordat hun zintuiglijk informatiesysteem stabiliteit mist, kunnen ze minder goed aangepast reageren, terwijl ze doorgaans over een goede intelligentie beschikken. Sensorische Integratietherapie richt zich op het belang van een goede integratie van de informatie, verkregen via de verschillende zintuigsystemen, door middel van het aanbieden van doelgerichte en specifieke activiteiten.

Het doel is verandering aan te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om zich heen.
Interactie houdt o.a. in: omgaan met leeftijdsgenoten, aandacht kunnen richten op een opdracht, zelfverzorging en motorische coördinatie. Verbetering zal dan ook in deze dingen merkbaar moeten worden.

De therapie ziet er uit als spel, waarbij het kind zelf een grote inbreng heeft.
De activiteiten zijn echter zo opgezet en ontworpen dat ze de juiste sensorische informatie verschaffen en de daarop passende reactie uitlokken. 
We gaan uit  van het ontwikkelingsniveau van het kind, waarbij de therapeut de individuele doelen bewaakt en bijstuurt.

Tijdens de behandelperiode wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders, de arts en de school. Net als bij een gewone ontwikkeling vergt een verandering van het functioneren van het zenuwstelsel tijd. Het is een ontwikkelingsproces; afhankelijk van de aard van de problemen, de reactie op de behandeling en de participatie van de omgeving, zal het proces kortere of langere tijd in beslag nemen, varierend van 6 tot 9 maanden.

 

2011 Ergokids

Protozoan.nl - Art Department - Design by: Jonathan Bouman